Informacja dla Firm

 

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość promocji i reklamy dla Firm podczas Konferencji.

Organizatorzy w ramach oferty dla Firm zapewniają m.in.:

  • przedstawienie firmy jako Sponsora (wyświetlenie logo firmy na głównym slajdzie konferencji na sesjach otwarcia i zamknięcia konferencji oraz w czasie trwania obrad,  a także na stronie internetowej i w materiałach konferencyjnych)
  • stoisko wystawowe
  • możliwość wystąpienia z prezentacją firmową
  • możliwość ulokowania reklamy firmowej roll-up’u reklamowego firmy w sali konferencyjnej
  • dołączenie materiałów promocyjnych firmy do materiałów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji.

 

W celu przedstawienia szczegółów oferty zainteresowane Firmy prosimy o kontakt na adres:

Ewa Koszela-Marek,  e-mail: ewa.koszela-marek@pwr.wroc.pl