Komitet Naukowy

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Barbara Namysłowska-Wilczyńska – Politechnika Wrocławska

Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr – Politechnika Wrocławska

Sekretarz: dr inż. Jerzy Machajski – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Ryszard Ewertowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Politechnika Warszawska

dr inż. Ryszard Kosierb – IMGW Wrocław

prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak – SGGW Warszawa

prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski – IMGW Warszawa

prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski – IMGW Warszawa

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr – Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW – Politechnika Warszawska

dr kpt. ż. ś. Jan Pyś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. inż. Ryszard Rogala – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki – Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz – Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Tomasz Tymiński – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Beniamin Więzik, prof. WSA – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW – Politechnika Warszawska