Opłata konferencyjna

 

  • Opłata Uczestnika: 1330,0 PLN brutto

Opłata obejmuje: publikację jednego artykułu, zakwaterowanie, wyżywienie, poczęstunki w przerwach kawowych, udział w konferencji i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne

  • Opłata Osoby Towarzyszącej: 1000,0 PLN

Opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, poczęstunki w przerwach kawowych, udział w imprezach towarzyszących

Opłatę należy wnieść w terminie do: 28.02.2017. Po tym terminie opłata wzrasta o 150 PLN.

Opłatę proszę wnosić na konto:

Politechnika Wrocławska,

Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A. 16 oddz. Wrocław

37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

koniecznie z dopiskiem : „ 2001/0024/16 W2/K1oraz podaniem nazwiska Uczestnika

W przypadku chęci zakwaterowania w pokoju jednoosobowym, koniecznie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego komitetowi organizacyjnemu drogą mailową. Ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona.  Za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym zostanie naliczona dopłata, której kwota zależna będzie od typów dostępnych pokoi jednoosobowych.