ORGANIZATOR:


XII Konferencja Naukowo-Techniczna, podobnie jak poprzednie konferencje tej serii, poświęcona jest szeroko pojętym „Problemom Hydrotechniki”. Podejmuje zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej w aspekcie technicznym i prawnym, problemy związane z modernizacją istniejących i zasadami planowania nowych obiektów hydrotechnicznych, kwestie związane z oceną stanu technicznego budowli mającą wpływ na bezpieczeństwo jak również zagadnienia dotyczące aspektów środowiskowych w projektowaniu i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.

Konferencja ma przyczynić się do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami sektora nauki i przemysłu.
Tematem wiodącym XII edycji Konferencji jest „Żegluga śródlądowa …”

Referaty i publikacje
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Pwr
e-mail: stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40
dr Ewa Koszela-Marek
e-mail:  e.koszela-marek@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40

Sprawy organizacyjne:
dr Joanna Stróżyk,
j.strozyk@pwr.edu.pl
tel. 71 320 31 94
dr Dorota Dybkowska – Stefek
d.dybkowska-stefek@port.szczecin.pl
tel.91 430 88 95

Adres do korespondencji:
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław