Dane kontaktowe

 

Adres mailowy do Organizatorów konferencji:  kntph@pwr.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr
e-mail: stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 71 320 23 40

Sekretarz komitetu organizacyjnego:
dr Ewa Koszela-Marek
e-mail: ewa.koszela-marek@pwr.edu.pl, tel. 71 320 23 42
Fax: 71 328 48 14

Sekretarz komitetu naukowego:
dr inż. Jerzy Machajski
e-mail: jerzy.machajski@pwr.edu.pl, tel. 71 320 39 40

Adres do korespondencji:
Ewa Koszela-Marek
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Webmaster:
dr inż. Oscar Herrera-Granados
e-mail: oscar.herrera-granados@pwr.edu.pl, tel. 71 320 29 53
dr inż. Marek Kawa
e-mail: marek.kawa@pwr.edu.pl