Informacje dla Firm i Sponsorów

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość promocji i reklamy dla Firm podczas Konferencji.

Organizatorzy w ramach oferty dla Firm zapewniają m.in.: przedstawienie firmy jako Sponsora i wyświetlenie logo firmy na głównym slajdzie konferencji na sesjach otwarcia i zamknięcia konferencji oraz w czasie trwania obrad,  a także na stronie internetowej i w materiałach konferencyjnych, stoisko wystawowe, możliwość wystąpienia z prezentacją firmową, możliwość ulokowania reklamy firmowej/ roll-up’u reklamowego firmy w sali konferencyjnej, dołączenie materiałów promocyjnych firmy do materiałów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji.

W celu przedstawienia szczegółów oferty zainteresowane Firmy prosimy o kontakt na adres:  kntph@pwr.edu.pl

Referaty i publikacje
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Pwr
e-mail: stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40
dr Ewa Koszela-Marek
e-mail:  e.koszela-marek@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40

Sprawy organizacyjne:
dr Joanna Stróżyk,
j.strozyk@pwr.edu.pl
tel. 71 320 31 94
dr Dorota Dybkowska – Stefek
d.dybkowska-stefek@port.szczecin.pl
tel.91 430 88 95

Adres do korespondencji:
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław