program konferencji

Program konferencji obejmuje
•    Wykłady monograficzne
•    Referaty naukowe Uczestników
•    Prezentacje firm
•    Wycieczka techniczna

miejsce konferencji

Świeradów Zdrój

opłata konferencyjna:

•    Opłata Uczestnika: 1480 PLN brutto
Opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, poczęstunki w przerwach kawowych, udział w konferencji i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne
•    Opłata Osoby Towarzyszącej: 1000,0 PLN
Opłata obejmuje: zakwaterowanie w pokoju z uczestnikiem, wyżywienie, poczęstunki w przerwach kawowych, udział w imprezach towarzyszących
Opłatę należy wnieść w terminie do: 28.02.2019. Po tym terminie opłata wzrasta o 200 PLN.

ważne terminy

(opisy takie jak ostatnio – zmieniają się trochę daty)
20 grudnia 2018 – zgłaszanie uczestnictwa i referatów
20 stycznia 2019 – akceptacja  streszczeń refertów przez Komitet Naukowy
25  luty 2019 –  nadsyłanie pełnych wersji referatów przeznaczonych do publikacji
28 luty 2019 – termin wniesienia opłaty uczestnika

publikacje

Referaty po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji czasopisma zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW oraz materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazach WoS i Scopus. Publikacja będzie możliwa pod warunkiem przesłania przygotowanego referatu zgodnie z wytycznymi czasopisma w terminie do 25 lutego 2019 i wniesieniu opłaty konferencyjnej. Każdy z uczestników może zgłosić jeden referat do publikacji.

Informacje szczegółowe, dotyczące czasopism naukowych podane zostaną później.

Rejestracja juz w krótce

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa i nadsyłania proponowanych tematów referatów wraz ze streszczeniem.

REJESTRACJA

Referaty i publikacje
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Pwr
e-mail: stanislaw.kostecki@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40
dr Ewa Koszela-Marek
e-mail:  e.koszela-marek@pwr.edu.pl
tel. 71  320 23 40

Sprawy organizacyjne:
dr Joanna Stróżyk,
j.strozyk@pwr.edu.pl
tel. 71 320 31 94
dr Dorota Dybkowska – Stefek
d.dybkowska-stefek@port.szczecin.pl
tel.91 430 88 95

Adres do korespondencji:
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław