Komitet Naukowy

Przewodniczący:
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
Sekretarz: dr Ewa Koszela-Marek

dr hab. inż. Robert Banasiak – IMGW – PIB
dr inż. Jacek Cichocki – Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A
prof. dr hab. inż. Ryszard Ewertowski – ZUT w Szczecinie
dr hab. inż. Tomasz Kałuża – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Politechnika Warszawska
dr inż. Ryszard Kosierb – IMGW – PIB
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Politechnika Wrocławska
dr inż. Jerzy Machajski – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Marek Mitosek – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. A. Pawlik-Radecki – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Ryszard Rogala – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Paweł Rowiński – Instytut Geofizyki PAN
dr inż. Jarosław Rybak – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG – Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz – Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Tomasz Tymiński – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
dr hab. inż.  Jan Winter, prof. PW – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski – Politechnika Wrocławska

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr – Politechnika Wrocławska

Dorota Dybkowska-Stefek
Anna Grakowicz – Uciechowska
Oscar Herrera – Granados
Marek Kawa
Ewa Koszela-Marek
Jerzy Machajski
Łukasz Maniecki
Andrzej Popow
Wojciech Rędowicz
Eugeniusz Sawicki
Joanna Stróżyk