Wycieczka hydrotechniczna – Piątek 12.05.2017r.

 

W ramach wycieczki  planowane jest zwiedzanie zapory zbiornika Niedów:


ZAPORA W NIEDOWIE NA RZECE WITKA

 

Stopień wodny Niedów zbudowano w latach 1959 – 1962 na rzece Witka w gminie Zgorzelec, przy granicy z Republiką Czeską oraz Niemcami. Zbiornik, o pojemności całkowitej 5,6 mln m3  i powierzchni zalewu 183 ha, służył przede wszystkim do zasilania w wodę Elektrowni Turów, a także dla celów komunalnych rejonu Bogatyni, do produkcji energii i dla celów rekreacji.

 

Do roku 2010 piętrzenie wody w zbiorniku zapewniała zapora ziemna o długości 248,0 m w którą wbudowana była betonowa konstrukcją przelewów, spustów i elektrowni wodnej. Wysokość maksymalna zapory liczona od jej posadowienia do korony wynosiła 16,70 m.

 

W dniu 07 sierpnia 2010 roku wystąpiło wezbranie o wyjątkowo dużej kulminacji,  które w konsekwencji doprowadziło do przelania się wody przez koronę zapory i katastrofy obiektu, polegającej na rozmyciu 80% zapory.

 

Obecnie zapora jest odbudowywana jako betonowa, z dodatkowym, jedynym w Polsce,  labiryntowym przelewem awaryjnym.

 

Widok zapory w Niedowie przed katastrofą w 2010 r.

Widok zapory w Niedowie przed katastrofą w 2010 r.

Odbudowa zapory w Niedowie. Widok na przelew labiryntowy.

Odbudowa zapory w Niedowie. Widok na przelew labiryntowy.